หน้าแรก   /    ผังเว็บไซต์    /    ติดต่อเรา    /           Update 01/03/2017           English vertion / **ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานชลประทานที่ 13**  


จุลสารสำนักงานชลประทานที่ 13
 
 
 
 

ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 6/2561
รายงานการประชุมครั้งที่ 5/2561
ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 5/2561
รายงายการประชุมครั้งที่ 4/2561
องค์ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชา
ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 4/2561
รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2561
เอกสารซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุ
ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 3/2561
รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2561
เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ ครั้งที่ 1/2561
บันทึกวีดีโอประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการ"ไทยนิยมยั่งยืน" **เอกสารประกอบการประชุม**
ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 2/2561
รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 13
แต่งตั้งทีมงานบริหารต่อเนื่องสำนักงานชลประทานที่ 13


 
การประชุมคณะทำงานการขออนุญาตเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 13 พร้อมด้วย นายสุภรัตน์ โกสุมาภินันท์ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 13 คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือกับเจ้าหน้าที่กรมทางหลวง....Click
โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน และกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 07.00 น. นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 13 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หัวหน้าส่วนราชการประจำ เข้าร่วมโครงการประชารัฐ ร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน จังหวัดกาญจนบุรี ปี พ.ศ.2561....Click!
การประชุมคณะทำงานการขออนุญาตเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. นายไพศาล พงศ์นรภัทร รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 13 พร้อมด้วย นายสุภรัตน์ โกสุมาภินันท์ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 13 คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานการขออนุญาตเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ...Click
กิจกรรมวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบ 116 ปี วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 06.30 น. นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 13 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 13 ร่วมประกอบพิธี ถวายเครื่องสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ที่ทำการสำนักงานชลประทานที่ 13 และบริเวณองค์พระหลวงพ่อเขื่อนแม่กลอง....Click!
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 13 พร้อมด้วย นายพงษ์ศักดิ์ ฤทธิสมิต ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง และนายวัฒนศักดิ์ วงศ์แก้ว หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานกาญจนบุรี ให้การต้อนรับ นายดุลยเดช วัชรสินธุ์ ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี....Click! 
>>>ติดตามกิจกรรมต่างๆได้ทาง facebook สำนักงานชลประทานที่13<<<
 

สายด่วนกรมชลประทาน

 ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  ระเบียบการถ่ายโอนภารกิจฯ พ.ศ.2555
  ระเบียบยานพาหนะ พ.ศ.2547
 คำสั่ง/ประกาศ/หนังสือเวียน
  ส่วนฝึกอบรม
Google

Web
Rid

หากพบปัญหาหรือมีข้อเสนอแนะ ติชม เกี่ยวกับเว็บไซต์โปรดติดต่อ ศูนย์สารสนเทศ สำนักงานชลประทานที่ 13
96 หมู่ 1 ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110 โทรศัพท์ : 0-3461-2868 โทรสาร : 0-3461-2869 VPN : 4131,4132  email : webom132@hotmail.com

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม เริ่มนับ เมษายน 2555