หน้าแรก   /    ผังเว็บไซต์    /    ติดต่อเรา    /           Update 01/03/2017           English vertion / **ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานชลประทานที่ 13**   
>> ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 4/2561
>> รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2561
>> เอกสารซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุ
>> ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 3/2561
>> รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2561
>> เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ ครั้งที่ 1/2561
>> บันทึกวีดีโอประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการ"ไทยนิยมยั่งยืน" **เอกสารประกอบการประชุม**
>> ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 2/2561
>> รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2561
>> หนังสือชืนชมการทำงานของกรมชลประทาน
>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสรรถนะ(สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
>> ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 1/2561
>> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนิติกร
>> รายงานการประชุมครั้งที่ 12/2560
>> ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 12/2560
>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนิติกร
>> รายงานการประชุมครั่งที่ 11/2560
>> ประกาศรับสมัครสอบ กลุ่มงานช่าง
>> ประกาศรับสมัครสอบ กลุ่มงานสนับสนุน
>> ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 11/2560
>> รายงานการประชุมครั่งที่ 10/2560
>>สรุปบทเรียนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามคำรับรอง
การปฏิบัติราชการและเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ปี 2560

>> ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 10/2560
>> เอกสารประกอบการประชุมเพื่อดำเนินการด้านการจัดการความรู้ วันที่ 21 เม.ย. 60

>> แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 13
>> แต่งตั้งทีมงานบริหารต่อเนื่องสำนักงานชลประทานที่ 13


 

รายการ "สุขแบบไทย ใจพอเพียง "การบริหารน้ำในฤดูแล้ง ลุ่มน้ำแม่กลอง"

นนายเสริมชัย เซียวศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 13 พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา.....อ่านต่อ Click!

   
ทีมงานจัดการความรู้ ได้กำหนดประชุม พื่อดำเนินการจัดการความรู้ ของสำนักงานชลประทานที่ 13 ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 13  .....อ่านต่อ Click!
   
นางอรทัย ธรรมศิริ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ได้นำคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี (Happy body) ให้แก่บุคลากรของสำนัก
เพื่อเป็นการเสริมสุขภาพและสร้างความผาสุกแก่บุคลากร
.....อ่านต่อ Click!
>>>ติดตามกิจกรรมต่างๆได้ทาง facebook สำนักงานชลประทานที่13<<<
 

สายด่วนกรมชลประทาน

 ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  ระเบียบการถ่ายโอนภารกิจฯ พ.ศ.2555
  ระเบียบยานพาหนะ พ.ศ.2547
 คำสั่ง/ประกาศ/หนังสือเวียน
  ส่วนฝึกอบรม
Google

Web
Rid

หากพบปัญหาหรือมีข้อเสนอแนะ ติชม เกี่ยวกับเว็บไซต์โปรดติดต่อ ศูนย์สารสนเทศ สำนักงานชลประทานที่ 13
96 หมู่ 1 ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110 โทรศัพท์ : 0-3461-2868 โทรสาร : 0-3461-2869 VPN : 4131,4132  email : webom132@hotmail.com

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม เริ่มนับ เมษายน 2555