หน้าแรก   /    ผังเว็บไซต์    /    ติดต่อเรา **ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักชลประทานที่13 **  
 
ประกาศ
 
  >> รายงานการประชุมปรับปรุงแผนงาน MTEF
>>  รายงานการตรวจทานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน
>>  ผลการประเมินผลการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสของกรมชลประทาน
>> การยื่นคำขอรับเงินมายังกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 
     

 

หากพบปัญหาหรือมีข้อเสนอแนะ ติชม เกี่ยวกับเว็บไซต์โปรดติดต่อ ศูนย์สารสนเทศ สำนักชลประทานที่ 13
96 หมู่ 1 ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110 โทร.0 3461 3486  email : webom132@hotmail.com