หน้าแรก   /    ผังเว็บไซต์    /    ติดต่อเรา **ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักชลประทานที่13 **  
รายงานผลการปฎิบัติตามคำรับรอง
  ปี 2561      
  ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามภารกิจและยุทธศาสตร์
ของสำนัก กอง ศูนย์ กลุ่ม ประจำปีงบประมาร พ.ศ. 2561
 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการรอบ 12 เดือน

   
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการรอบ 11 เดือน

   
 

รายงานผลการปฎิบัติราชการรอบ 10 เดือน

   
 

รายงานผลการปฎิบัติราชการรอบ 9 เดือน

   
         
         
รายงานผลการปฎิบัติตามคำรับรอง
  ปี 2560      
 
            รายงานผลการปฎิบัติราชการรอบ 12 เดือน  
            รายงานผลการปฎิบัติราชการรอบ 11 เดือน  
            รายงานผลการปฎิบัติราชการรอบ 10 เดือน  
            รายงานผลการปฎิบัติราชการรอบ 9 เดือน  
            รายงานผลการปฎิบัติราชการรอบ 8 เดือน  
            รายงานผลการปฎิบัติราชการรอบ 7 เดือน  
            รายงานผลการปฎิบัติราชการรอบ 6 เดือน  
 
รายงานผลการปฎิบัติตามคำรับรอง
  ปี 2559      
         
            รายงานผลการปฎิบัติราชการรอบ 12 เดือน  
            รายงานผลการปฎิบัติราชการรอบ 11 เดือน  
            รายงานผลการปฎิบัติราชการรอบ 10 เดือน  
            รายงานผลการปฎิบัติราชการรอบ 9 เดือน  
            รายงานผลการปฎิบัติราชการรอบ 8 เดือน  
            รายงานผลการปฎิบัติราชการรอบ 7 เดือน  
            รายงานผลการปฎิบัติราชการรอบ 6 เดือน  
  ปี 2558    
 

           สรุปบทเรียนผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

 
            รายงานผลการปฎิบัติราชการรอบ 12 เดือน  
            รายงานผลการปฎิบัติราชการรอบ 11 เดือน  
            รายงานผลการปฎิบัติราชการรอบ 10 เดือน  
            รายงานผลการปฎิบัติราชการรอบ 9 เดือน  
            รายงานผลการปฎิบัติราชการรอบ 8 เดือน  
            รายงานผลการปฎิบัติราชการรอบ 7 เดือน  
            รายงานผลการปฎิบัติราชการรอบ 6 เดือน  
  ปี 2557    
            รายงานผลการปฎิบัติราชการรอบ 12 เดือน  
            รายงานผลการปฎิบัติราชการรอบ 11 เดือน  
            รายงานผลการปฎิบัติราชการรอบ 10 เดือน  
            รายงานผลการปฎิบัติราชการรอบ 9 เดือน  
            รายงานผลการปฎิบัติราชการรอบ 8 เดือน  
            รายงานผลการปฎิบัติราชการรอบ 7 เดือน  
            รายงานผลการปฎิบัติราชการรอบ 6 เดือน  
         
  ปี 2556    
            รายงานผลการปฎิบัติราชการรอบ 12 เดือน    
            รายงานผลการปฎิบัติราชการรอบ 11 เดือน    
            รายงานผลการปฎิบัติราชการรอบ 10 เดือน  
            รายงานผลการปฎิบัติราชการรอบ 9 เดือน  
            รายงานผลการปฎิบัติราชการรอบ 8 เดือน  
            รายงานผลการปฎิบัติราชการรอบ 7 เดือน  
            รายงานผลการปฎิบัติราชการรอบ 6 เดือน  
         
  ปี 2555    
            รายงานผลการปฎิบัติราชการรอบ 12 เดือน  
            รายงานผลการปฎิบัติราชการรอบ 11 เดือน  
            รายงานผลการปฎิบัติราชการรอบ 10 เดือน  
            รายงานผลการปฎิบัติราชการรอบ 9 เดือน  
            รายงานผลการปฎิบัติราชการรอบ 8 เดือน  
            รายงานผลการปฎิบัติราชการรอบ 6 เดือน และ 7 เดือน  
  ปี 2554    
            รายงานผลการปฎิบัติราชการรอบ 12 เดือน  
            รายงานผลการปฎิบัติราชการรอบ 11 เดือน  
            รายงานผลการปฎิบัติราชการรอบ 10 เดือน  
            รายงานผลการปฎิบัติราชการรอบ 9 เดือน  
            รายงานผลการปฎิบัติราชการรอบ 8 เดือน  
            รายงานผลการปฎิบัติราชการรอบ 7 เดือน  
            รายงานผลการปฎิบัติราชการรอบ 6 เดือน  
            รายงานการประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 3-54  
  ปี 2553    
            รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำเดือน กันยายน  
            รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำเดือน สิงหาคม  
            รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำเดือน กรกฎาคม  
            รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำเดือน มิถุนายน  
            รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม  
            รายงานข้อมูลแบบสอบถาม  
            รายงานผลปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553  
       

 

หากพบปัญหาหรือมีข้อเสนอแนะ ติชม เกี่ยวกับเว็บไซต์โปรดติดต่อ ศูนย์สารสนเทศ สำนักชลประทานที่ 13
96 หมู่ 1 ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110 โทร.0 3461 3486  email : webom132@hotmail.com