หน้าแรก   /    ผังเว็บไซต์    /    ติดต่อเรา **ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักชลประทานที่13 **  
     
  แนะนำโครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 13 ใหม่ โดยผู้อำนวยการโครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 13
  โครงการก่อสร้างพระพุทธมหานาคาฯ โดยอธิบดีกรมชลประทาน
  สำนักชลประทานที่13 บรรยายประชุมผู้บริหารกรมชลประทานครั้งที่1/2557 โดยผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่13
  แนะนำสำนักชลประทานที่13 โดยหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา
  แนะนำโครงการชลประทานกาญจนบุรี โดยผู้อำนวยการโครงการชลประทานกาญจนบุรี
  แนะนำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย โดยผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่้งซ้าย
  ความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าท้ายเขื่อนแม่กลอง โดยคุณทวีป สุขสันติเจริญชัย หน่วยโรงไฟฟ้า
  แนะนำโครงการชลประทานสมุทรสงคราม โดยผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรสงคราม
  แนะนำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา โดยผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่้งขวา
  แนะนำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา โดยผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา
  แนะนำโครงการชลประทานราชบุรี โดยผู้อำนวยการโครงการชลประทานราชบุรี
  แนะนำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน โดยผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน
  แนะนำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง โดยผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง
  แนะนำโครงการคันคูน้ำที่ 13 โดยผู้อำนวยการโครงการคันคูน้ำที่ 13
  แนะนำโครงการชลประทานนครปฐม โดยผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครปฐม
  แนะนำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก โดยผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก
  แนะนำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม โดยผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม
  แนะนำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน โดยผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน
  แนะนำโครงการชลประทานราชบุรี โดยผู้อำนวยการโครงการชลประทานราชบุรี
  แนะนำโครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 13 โดยผู้อำนวยการโครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 13
  แนะนำสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี โดยหัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี
  แนะนำสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี โดยหัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี
  แนะนำสำนักงานก่อสร้าง 13 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง โดยผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 13 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
  แนะนำศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันตก โดยหัวหน้าศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันตกี
     

 

หากพบปัญหาหรือมีข้อเสนอแนะ ติชม เกี่ยวกับเว็บไซต์โปรดติดต่อ ศูนย์สารสนเทศ สำนักชลประทานที่ 13
96 หมู่ 1 ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110 โทร.0 3461 3486  email : webom132@hotmail.com