หน้าแรก   /    ผังเว็บไซต์    /    ติดต่อเรา **ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักชลประทานที่13 **  

การประชุม/สัมมนา 2559
การประชุมสำนักงานชลประทานที่ 13
ลำดับที่
เรื่อง
วันที่/เวลา
สถานที่
Download
1
 ขอเชิญประชุมสำนักงานชลประทานที่ 13 ครั้งที่ 1/2559
26 ม.ค. 2559 14.30 น
 ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่13
2
 รายงานการการประชุมสำนักงานชลประทานที่ 13 ครั้งที่ 1/2559
26 ม.ค. 2559 14.30 น
 ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่13
,
3
 ขอเชิญประชุมสำนักงานชลประทานที่ 13 ครั้งที่ 2/2559
16 ก.พ. 2559 14.30 น
 ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่13
4
 รายงานการการประชุมสำนักงานชลประทานที่ 13 ครั้งที่ 2/2559
16 ก.พ. 2559 14.30 น
 ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่13
,
5
 ขอเชิญประชุมสำนักงานชลประทานที่ 13 ครั้งที่ 3/2559
17 มี.ค. 2559 14.30 น
 ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่13
6
 รายงานการการประชุมสำนักงานชลประทานที่ 13 ครั้งที่ 3/2559
17 มี.ค. 2559 14.30 น
 ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่13
,
7
 ขอเชิญประชุมสำนักงานชลประทานที่ 13 ครั้งที่ 4/2559
22 เม.ย. 2559 14.30 น
 ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่13
8
 รายงานการการประชุมสำนักงานชลประทานที่ 13 ครั้งที่ 4/2559
22 เม.ย. 2559 14.30 น
 ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่13
,
9
 ขอเชิญประชุมสำนักงานชลประทานที่ 13 ครั้งที่ 5/2559
17 พ.ค. 2559 14.30 น
 ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่13
10
 รายงานการการประชุมสำนักงานชลประทานที่ 13 ครั้งที่ 5/2559
17 พ.ค. 2559 14.30 น
 ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่13
,
11
 ขอเชิญประชุมสำนักงานชลประทานที่ 13 ครั้งที่ 6/2559
22 มิ.ย. 2559 14.30 น
 ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่13
12
 รายงานการการประชุมสำนักงานชลประทานที่ 13 ครั้งที่ 6/2559
22 มิ.ย. 2559 14.30 น
 ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่13
,
13
 ขอเชิญประชุมสำนักงานชลประทานที่ 13 ครั้งที่ 7/2559
21 ก.ค. 2559 14.30 น
 ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่13
14
 ขอเลื่อนประชุมสำนักงานชลประทานที่ 13 ครั้งที่ 7/2559
21 ก.ค. 2559 14.30 น
 ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่13
15
 รายงานการการประชุมสำนักงานชลประทานที่ 13 ครั้งที่ 7/2559
21 ก.ค. 2559 14.30 น
 ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่13
,
16
 ขอเชิญประชุมสำนักงานชลประทานที่ 13 ครั้งที่ 8/2559
17 ส.ค. 2559 14.30 น
 ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่13
18
 รายงานการการประชุมสำนักงานชลประทานที่ 13 ครั้งที่ 8/2559
17 ส.ค. 2559 14.30 น
 ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่13
,
19
 ขอเชิญประชุมสำนักงานชลประทานที่ 13 ครั้งที่ 9/2559
16 ก.ย. 2559 13.30 น
 ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่13
20
 รายงานการการประชุมสำนักงานชลประทานที่ 13 ครั้งที่ 9/2559
17 ส.ค. 2559 14.30 น
 ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่13
21
 ขอเชิญประชุมสำนักงานชลประทานที่ 13 ครั้งที่ 10/2559      
22
 รายงานการการประชุมสำนักงานชลประทานที่ 13 ครั้งที่ 10/2559      
         
         
         
การประชุม/สัมมนา 2558
การประชุมสำนักงานชลประทานที่ 13
ลำดับที่
เรื่อง
วันที่/เวลา
สถานที่
Download
Post date
1
 ขอเชิญประชุมสำนักงานชลประทานที่ 13 ครั้งที่ 1/2558
20 ม.ค. 2558 14.30 น
 ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่13
16 ม.ค.2558
2
 รายงานการการประชุมสำนักงานชลประทานที่ 13 ครั้งที่ 1/2558
20 ม.ค. 2558 14.30 น
 ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่13
16 ก.พ.2558
3
 ขอเชิญประชุมสำนักงานชลประทานที่ 13 ครั้งที่ 2/2558
25 ก.พ. 2558 14.30 น
 ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่13
18 ก.พ.2558
4
 รายงานการการประชุมสำนักงานชลประทานที่ 13 ครั้งที่ 2/2558
25 ก.พ. 2558 14.30 น
 ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่13
20 มี.ค.2558
5
 ขอเชิญประชุมสำนักงานชลประทานที่ 13 ครั้งที่ 3/2558
25 มี.ค. 2558 14.30 น
 ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่13
20 มี.ค.2558
6
 รายงานการการประชุมสำนักงานชลประทานที่ 13 ครั้งที่ 3/2558
25 มี.ค. 2558 14.30 น
 ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่13
21 เม.ย.2558
7
 ขอเชิญประชุมสำนักงานชลประทานที่ 13 ครั้งที่ 4/2558
28 เม.ย. 2558 14.30 น
 ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่13
23 เม.ย.2558
8
 รายงานการการประชุมสำนักงานชลประทานที่ 13 ครั้งที่ 4/2558
28 เม.ย. 2558 14.30 น
 ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่13
15 พ.ค.2558
9
 ขอเชิญประชุมสำนักงานชลประทานที่ 13 ครั้งที่ 5/2558
21 พ.ค. 2558 14.30 น
 ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่13
18 พ.ค.2558
10
 รายงานการการประชุมสำนักงานชลประทานที่ 13 ครั้งที่ 5/2558
21 พ.ค. 2558 14.30 น
 ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่13
17 มิ.ย.2558
11
 ขอเชิญประชุมสำนักงานชลประทานที่ 13 ครั้งที่ 6/2558
25 มิ.ย. 2558 14.30 น
 ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่13
19 มิ.ย.2558
12
 รายงานการการประชุมสำนักงานชลประทานที่ 13 ครั้งที่ 6/2558
25 มิ.ย. 2558 14.30 น
 ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่13
21 ก.ค.2558
13
 ขอเชิญประชุมสำนักงานชลประทานที่ 13 ครั้งที่ 7/2558
27 ก.ค. 2558 14.30 น
 ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่13
22 ก.ค.2558
14
 รายงานการการประชุมสำนักงานชลประทานที่ 13 ครั้งที่ 7/2558
27 ก.ค. 2558 14.30 น
 ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่13
14 ส.ค.2558
15
 ขอเชิญประชุมสำนักงานชลประทานที่ 13 ครั้งที่ 8/2558
19 ส.ค. 2558 14.30 น
 ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่13
14 ส.ค.2558
16
 รายงานการการประชุมสำนักงานชลประทานที่ 13 ครั้งที่ 8/2558
19 ส.ค. 2558 14.30 น
 ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่13
16 ก.ย.2558
17
 ขอเชิญประชุมสำนักงานชลประทานที่ 13 ครั้งที่ 9/2558
25 ก.ย. 2558 14.00 น
 ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่13
18 ก.ย.2558
           
           
การประชุม/สัมมนา 2557
การประชุมสำนักชลประทานที่ 13
ลำดับที่
เรื่อง
วันที่/เวลา
สถานที่
Download
Post date
1
 ขอเชิญประชุมสำนักชลประทานที่ 13 ครั้งที่ 1/2557
15 ม.ค. 2557 14.30 น
 ห้องประชุมสำนักชลประทานที่13
13 ม.ค.2557
2
 รายงานการการประชุมสำนักชลประทานที่ 13 ครั้งที่ 1/2557
15 ม.ค. 2557 14.30 น
 ห้องประชุมสำนักชลประทานที่13
13 ม.ค.2557
3
 ขอเชิญประชุมสำนักชลประทานที่ 13 ครั้งที่ 2/2557
6 มี.ค. 2557 14.00 น
 ห้องประชุมสำนักชลประทานที่13
3 มี.ค.2557
4
 รายงานการการประชุมสำนักชลประทานที่ 13 ครั้งที่ 2/2557
6 มี.ค. 2557 14.00 น
 ห้องประชุมสำนักชลประทานที่13
28 ก.พ.2557
5
 ขอเชิญประชุมสำนักชลประทานที่ 13 ครั้งที่ 3/2557
24 เม.ย. 2557 14.00 น
 ห้องประชุมสำนักชลประทานที่13
18 เม.ย.2557
6
 รายงานการการประชุมสำนักชลประทานที่ 13 ครั้งที่ 3/2557
24 เม.ย. 2557 14.00 น
 ห้องประชุมสำนักชลประทานที่13
22 พ.ค.2557
7
 ขอเชิญประชุมสำนักชลประทานที่ 13 ครั้งที่ 4/2557
5 มิ.ย. 2557 14.30 น
 ห้องประชุมสำนักชลประทานที่13
2 มิ.ย.2557
8
 รายงานการการประชุมสำนักชลประทานที่ 13 ครั้งที่ 4/2557
5 มิ.ย. 2557 14.30 น
 ห้องประชุมสำนักชลประทานที่13
7 ก.ค.2557
9
 ขอเชิญประชุมสำนักชลประทานที่ 13 ครั้งที่ 5/2557
21 ก.ค. 2557 14.30 น
 ห้องประชุมสำนักชลประทานที่13
17 ก.ค.2557
10
 รายงานการการประชุมสำนักชลประทานที่ 13 ครั้งที่ 5/2557
21 ก.ค. 2557 14.30 น
 ห้องประชุมสำนักชลประทานที่13
15 ส.ค.2557
11
 ขอเชิญประชุมสำนักชลประทานที่ 13 ครั้งที่ 6/2557
20 ส.ค. 2557 14.30 น
 ห้องประชุมสำนักชลประทานที่13
16 ส.ค.2557
12
 รายงานการการประชุมสำนักชลประทานที่ 13 ครั้งที่ 6/2557
20 ส.ค. 2557 14.30 น
 ห้องประชุมสำนักชลประทานที่13
10 ก.ย.2557
13
 ขอเชิญประชุมสำนักชลประทานที่ 13 ครั้งที่ 7/2557
26 ก.ย. 2557 14.00 น
 ห้องประชุมสำนักชลประทานที่13
22 ก.ย.2557
14
 รายงานการการประชุมสำนักชลประทานที่ 13 ครั้งที่ 7/2557
26 ก.ย. 2557 14.00 น
 ห้องประชุมสำนักชลประทานที่13
20 ต.ค.2557
15
 ขอเชิญประชุมสำนักชลประทานที่ 13 ครั้งที่ 8/2557
21 ต.ค. 2557 14.30 น
 ห้องประชุมสำนักชลประทานที่13
20 ต.ค.2557
16
 รายงานการการประชุมสำนักชลประทานที่ 13 ครั้งที่ 8/2557
21 ต.ค. 2557 14.30 น
 ห้องประชุมสำนักชลประทานที่13
14 พ.ย.2557
           
การประชุม/สัมมนา 2556
การประชุมสำนักชลประทานที่ 13
ลำดับที่
เรื่อง
วันที่/เวลา
สถานที่
Download
Post date
1
 ขอเชิญประชุมสำนักชลประทานที่ 13 ครั้งที่ 1/2556
23 ม.ค. 2556 14.30 น
 ห้องประชุมสำนักชลประทานที่13
17 ม.ค.2556
2
 รายงานการการประชุมสำนักชลประทานที่ 13 ครั้งที่ 1/2556
23 ม.ค. 2556 14.30 น
 ห้องประชุมสำนักชลประทานที่13
,
15 ก.พ.2556
3
 ขอเชิญประชุมสำนักชลประทานที่ 13 ครั้งที่ 2/2556
20 ก.พ. 2556 14.30 น.
 ห้องประชุมสำนักชลประทานที่13
15 ก.พ.2556
4
 รายงานการการประชุมสำนักชลประทานที่ 13 ครั้งที่ 2/2556
20 ก.พ. 2556 14.30 น.
 ห้องประชุมสำนักชลประทานที่13
,
20 มี.ค.2556
5
 ขอเชิญประชุมสำนักชลประทานที่ 13 ครั้งที่ 3/2556
24 เม.ย. 2556 14.30 น.
 ห้องประชุมสำนักชลประทานที่13
27 มี.ค.2556
6
 รายงานการประชุมสำนักชลประทานที่ 13 ครั้งที่ 3/2556
24 เม.ย. 2556 14.30 น.
 ห้องประชุมสำนักชลประทานที่13
,
16 พ.ค.2556
7
 ขอเชิญประชุมสำนักชลประทานที่ 13 ครั้งที่ 4/2556
30 พ.ค. 2556 14.30 น.
 ห้องประชุมสำนักชลประทานที่13
21 พ.ค.2556
8
 รายงานการการประชุมสำนักชลประทานที่ 13 ครั้งที่ 4/2556
30 พ.ค. 2556 14.30 น.
 ห้องประชุมสำนักชลประทานที่13
,
21 มิ.ย.2556
9
 ขอเชิญประชุมสำนักชลประทานที่ 13 ครั้งที่ 5/2556
4 ก.ค. 2556 14.30 น.
 ห้องประชุมสำนักชลประทานที่13
27 มิ.ย.2556
10
 รายงานการประชุมสำนักชลประทานที่ 13 ครั้งที่ 5/2556
4 ก.ค. 2556 14.30 น.
 ห้องประชุมสำนักชลประทานที่13
,
14 ส.ค.2556
11
 ขอเชิญประชุมสำนักชลประทานที่ 13 ครั้งที่ 6/2556
20 ส.ค. 2556 14.30 น
 ห้องประชุมสำนักชลประทานที่13
15 ส.ค.2556
12
 รายงานการการประชุมสำนักชลประทานที่ 13 ครั้งที่ 6/2556
20 ส.ค. 2556 14.30 น
 ห้องประชุมสำนักชลประทานที่13
20 ก.ย.2556
13
 ขอเชิญประชุมสำนักชลประทานที่ 13 ครั้งที่ 7/2556
24 ก.ย. 2556 14.00 น
 ห้องประชุมสำนักชลประทานที่13
17 ก.ย.2556
14
 รายงานการการประชุมสำนักชลประทานที่ 13 ครั้งที่ 7/2556
24 ก.ย. 2556 14.00 น
 ห้องประชุมสำนักชลประทานที่13
18 ต.ค.2556
15
 ขอเชิญประชุมสำนักชลประทานที่ 13 ครั้งที่ 8/2556
22 ต.ค. 2556 14.30 น
 ห้องประชุมสำนักชลประทานที่13
17 ต.ค.2556
16
 รายงานการการประชุมสำนักชลประทานที่ 13 ครั้งที่ 8/2556
22 ต.ค. 2556 14.30 น
 ห้องประชุมสำนักชลประทานที่13
26 พ.ย.2556
17
 ขอเชิญประชุมสำนักชลประทานที่ 13 ครั้งที่ 9/2556
3 ธ.ค. 2556 14.30 น
 ห้องประชุมสำนักชลประทานที่13
22 พ.ย.2556
18
 รายงานการการประชุมสำนักชลประทานที่ 13 ครั้งที่ 9/2556
3 ธ.ค. 2556 14.30 น
 ห้องประชุมสำนักชลประทานที่13
10 ม.ค.2557
การประชุม/สัมมนา 2555
การประชุมสำนักชลประทานที่ 13
ลำดับที่
เรื่อง
วันที่/เวลา
สถานที่
Download
Post date
1
 ขอเชิญประชุมสำนักชลประทานที่ 13 ครั้งที่ 1/2555
7 ก.พ. 2555 14.00 น
 ห้องประชุมสำนักชลประทานที่13
1 ก.พ.2555
2
 ขอส่งรายงานการการประชุมสำนักชลประทานที่ 13 ครั้งที่ 1/2555
7 ก.พ. 2555 14.00 น
 ห้องประชุมสำนักชลประทานที่13
17 ก.พ.2555
3
 รายงานการการประชุมสำนักชลประทานที่ 13 ครั้งที่ 1/2555
7 ก.พ. 2555 14.00 น
 ห้องประชุมสำนักชลประทานที่13
17 ก.พ.2555
4
 ขอเชิญประชุมสำนักชลประทานที่ 13 ครั้งที่ 2/2555
14 พ.ค. 2555 14.30 น.
 ห้องประชุมสำนักชลประทานที่13
3 พ.ค.2555
5
 ระเบียบวาระการประชุมสำนักชลประทานที่ 13 ครั้งที่ 2/2555
16 พ.ค. 2555 14.30 น.
 ห้องประชุมสำนักชลประทานที่13
3 พ.ค.2555
6
 ขอเลื่อนการประชุมสำนักชลประทานที่ 13 ครั้งที่ 2/2555
16 พ.ค. 2555 14.30 น.
 ห้องประชุมสำนักชลประทานที่13
10 พ.ค.2555
7
 ขอส่งรายงานการการประชุมสำนักชลประทานที่ 13 ครั้งที่ 2/2555
16 พ.ค. 2555 14.30 น.
 ห้องประชุมสำนักชลประทานที่13
28 พ.ค.2555
8
 รายงานการการประชุมสำนักชลประทานที่ 13 ครั้งที่ 2/2555
16 พ.ค. 2555 14.30 น.
 ห้องประชุมสำนักชลประทานที่13
28 พ.ค.2555
9
 ขอเชิญประชุมสำนักชลประทานที่ 13 ครั้งที่ 3/2555
29 ส.ค. 2555 13.30 น
 ห้องประชุมสำนักชลประทานที่13
24 ส.ค.2555
10
 รายงานการการประชุมสำนักชลประทานที่ 13 ครั้งที่ 3/2555
29 ส.ค. 2555 13.30 น
 ห้องประชุมสำนักชลประทานที่13
8 ก.ย.2555
11
 รายงานการการประชุมสำนักชลประทานที่ 13 ครั้งที่ 4/2555
3 ธ.ค. 2555 10.30 น
 ห้องประชุมสำนักชลประทานที่13
20 ธ.ค.2555
การประชุมทีมงานจัดการความรู้ KM team
ลำดับที่
เรื่อง
วันที่/เวลา
สถานที่
Download
Post date
1
 ขอเชิญประชุมทีมงานจัดการความรู้ (KM Team) ครั้งที่ 1/2555
25 พ.ค. 2555 10.00 น.
 ห้องประชุมสำนักชลประทานที่13
24 พ.ค.2555
2
 ขอส่งรายงานการประชุมทีมงานจัดการความรู้ (KM Team) ครั้งที่ 1/2555
25 พ.ค. 2555 10.00 น.
 ห้องประชุมสำนักชลประทานที่13
1 มิ.ย.2555
3
 รายงานการประชุมทีมงานจัดการความรู้ (KM Team) ครั้งที่ 1/2555
25 พ.ค. 2555 10.00 น.
 ห้องประชุมสำนักชลประทานที่13
1 มิ.ย.2555
4
 ระเบียบวาระการประชุมทีมงานจัดการความรู้ (KM Team) ครั้งที่ 2/2555
6 มิ.ย. 2555 10.00 น.
 ห้องประชุมสำนักชลประทานที่13
6 มิ.ย.2555
5
 ขอเชิญประชุมทีมงานจัดการความรู้ (KM Team) ครั้งที่ 2/2555
6 มิ.ย. 2555 14.00 น.
 ห้องประชุมสำนักชลประทานที่13
5 มิ.ย.2555
6
 ขอส่งรายงานการประชุมทีมงานจัดการความรู้ (KM Team) ครั้งที่ 2/2555
6 มิ.ย. 2555 14.00 น.
 ห้องประชุมสำนักชลประทานที่13
14 มิ.ย.2555
7
 รายงานการประชุมทีมงานจัดการความรู้ (KM Team) ครั้งที่ 2/2555
6 มิ.ย. 2555 14.00 น.
 ห้องประชุมสำนักชลประทานที่13
14 มิ.ย.2555
8
 ขอเชิญประชุมทีมงานจัดการความรู้ (KM Team) ครั้งที่ 3/2555
13 ก.ค. 2555 13.30 น.
 ห้องประชุมสำนักชลประทานที่13
2 ก.ค.2555
9
 ขอส่งรายงานการประชุมทีมงานจัดการความรู้ (KM Team) ครั้งที่ 3/2555
13 ก.ค. 2555 13.30 น.
 ห้องประชุมสำนักชลประทานที่13
19 ก.ค.2555
10
 รายงานการประชุมทีมงานจัดการความรู้ (KM Team) ครั้งที่ 3/2555
13 ก.ค. 2555 13.30 น..
 ห้องประชุมสำนักชลประทานที่13
19 ก.ค.2555
11
 ขอเชิญประชุมทีมงานจัดการความรู้ (KM Team) ครั้งที่ 4/2555
11 ก.ย. 2555 13.30 น.
 ห้องประชุมสำนักชลประทานที่13
30 ส.ค.2555
12
 ขอส่งรายงานการประชุมทีมงานจัดการความรู้ (KM Team) ครั้งที่ 4/2555
11 ก.ย. 2555 13.30 น.
 ห้องประชุมสำนักชลประทานที่13
17 ก.ย.2555
13
 รายงานการประชุมทีมงานจัดการความรู้ (KM Team) ครั้งที่ 4/2555
11 ก.ย. 2555 13.30 น.
 ห้องประชุมสำนักชลประทานที่13
17 ก.ย.2555
การประชุมคณะทำงานศูนย์สารสนเทศ
ลำดับที่
เรื่อง
วันที่/เวลา
สถานที่
Download
Post date
1
 ขอเชิญประชุมคณะทำงานศูนย์สารสนเทศ ครั้งที่ 1/2555
25 พ.ค. 2555 10.00 น.
 ห้องประชุมศูนย์สารสนเทศ
16 ก.พ.2555
2
 ขอส่งการประชุมศูนย์สารสนเทศสำนักชลประทานที่ 13 ครั้งที่ 1/2555
21 ก.พ. 2555 09.30น.
 ห้องประชุมศูนย์สารสนเทศ
2 มี.ค.2555
3
 รายงานการประชุมศูนย์สารสนเทศสำนักชลประทานที่ 13 ครั้งที่ 1/2555
21 ก.พ. 2555 09.30น.
 ห้องประชุมศูนย์สารสนเทศ
2 มี.ค.2555
4
 ขอเชิญประชุมคณะทำงานศูนย์สารสนเทศ ครั้งที่ 2/2555
25 พ.ค. 2555 10.00 น.
 ห้องประชุมศูนย์สารสนเทศ
22 มี.ค.2555
5
 ขอส่งรายงานการประชุมศูนย์สารสนเทศสำนักชลประทานที่ 13 ครั้งที่ 2/2555
23 มี.ค. 2555 10.00น.
 ห้องประชุมศูนย์สารสนเทศ
2 เม.ย.2555
6
 รายงานการประชุมศูนย์สารสนเทศสำนักชลประทานที่ 13 ครั้งที่ 2/2555
23 มี.ค. 2555 10.00น.
 ห้องประชุมศูนย์สารสนเทศ
2 เม.ย.2555
7
 ขอเชิญประชุมคณะทำงานศูนย์สารสนเทศ ครั้งที่ 3/2555
25 พ.ค. 2555 10.00 น.
 ห้องประชุมศูนย์สารสนเทศ
22 พ.ค.2555
8
 ขอส่งรายงานการประชุมศูนย์สารสนเทศสำนักชลประทานที่ 13 ครั้งที่ 3/2555
25 พ.ค. 2555 10.00 น.
 ห้องประชุมศูนย์สารสนเทศ
6 มิ.ย.2555
9
 รายงานการประชุมศูนย์สารสนเทศสำนักชลประทานที่ 13 ครั้งที่ 3/2555
25 พ.ค. 2555 10.00 น.
 ห้องประชุมศูนย์สารสนเทศ
6 มิ.ย.2555
10
 รายงานการประชุมศูนย์สารสนเทศสำนักชลประทานที่ 13 ครั้งที่ 4/2555
20 พ.ย. 2555 10.00 น.
 ห้องประชุมศูนย์สารสนเทศ
14 ธ.ค.2555
การประชุมอื่นๆ
ลำดับที่
เรื่อง
วันที่/เวลา
สถานที่
Download
Post date
1
 ขอเชิญประชุมติดตามความก้าวหน้าครั้งที่ 1/2555
13 มิ.ย. 2555 13.30น.
 ห้องประชุมสำนักชลประทานที่13
3 มิ.ย.2555
2
 ขอส่งรายงานการประชุมติดตามความก้าวหน้าครั้งที่ 1/2555
13 มิ.ย. 2555 13.30น.
 ห้องประชุมสำนักชลประทานที่13
22 มิ.ย.2555
3
 รายงานการประชุมติดตามความก้าวหน้าครั้งที่ 1/2555
13 มิ.ย. 2555 13.30น.
 ห้องประชุมสำนักชลประทานที่13
22 มิ.ย.2555
4
 ขอส่งรายงานการประชุมและตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
7 ส.ค. 2555 13.30น.
 ห้องประชุมสำนักชลประทานที่13
14 ส.ค.2555
5
 รายงานการประชุมและตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
7 ส.ค. 2555 13.30น.
 ห้องประชุมสำนักชลประทานที่13
14 ส.ค.2555
6
 รายงานการประชุมปรับปรุงแผนงาน MTEF
26 ต.ค. 2555 10.00น.
 ห้องประชุมสำนักชลประทานที่13
12 พ.ย.2555
7
 รายงานการประชุมคณะทำงานด้านจัดการพลังงาน
26 ธ.ค. 2555 09.00น.
 ห้องประชุมศูนย์สารสนเทศ
2 ม.ค.2556

การประชุม/สัมมนา 2554
ลำดับที่
เรื่อง
วันที่/เวลา
สถานที่
Download
Post date
1
 รายงานการประชุมสำนักชลประทานที่13 ครั้งที่ 1/2554
24 ก.พ.2554 14.30 น.
 ห้องประชุมสำนักชลประทานที่13
4 มี.ค.2554
2
 รายงานการประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ครั้งที่ 1
31 พ.ค. 2554 13.30 น.
 ห้องประชุมสำนักชลประทานที่13
6 มิ.ย.2554
3
 รายงานการประชุมสำนักชลประทานที่13 ครั้งที่ 2/2554
28 ก.ค.2554 13.30 น.
 ห้องประชุมสำนักชลประทานที่13
8 ส.ค.2554
4
 รายงานการประชุมทีมงานจัดการความรู้ (KM Team) ครั้งที่ 1/ 2554
1 ส.ค. 2554 13.30 น.
 ห้องประชุมสำนักชลประทานที่13
10 ส.ค.2554
5
 รายงานการประชุมทีมงานจัดการความรู้ (KM Team) ครั้งที่ 2/ 2554
15 ส.ค. 2554 10.00 น.
 ห้องประชุมสำนักชลประทานที่13
24 ส.ค.2554
6
 รายงานการประชุมประจำปี 2554 สำนักชลประทานที่13
28 ก.ค.2554 13.30 น.
 ห้องประชุมสำนักชลประทานที่13
10 ต.ค.2554

การประชุม/สัมมนา 2553
ลำดับที่
เรื่อง
วันที่/เวลา
สถานที่
Download
Post date
1
 รายงานการการประชุมสำนักชลประทานที่ 13 ครั้งที่ 1/2553
18 ก.พ. 2553 09.30 น.
 ห้องประชุมสำนักชลประทานที่13
28 ก.พ.2553
2
 รายงานการการประชุมสำนักชลประทานที่ 13 ครั้งที่ 2/2553
20 เม.ย. 2553 09.30 น.
 ห้องประชุมสำนักชลประทานที่13
2 พ.ค.2553
3
 รายงานการการประชุมสำนักชลประทานที่ 13 ครั้งที่ 3/2553
10 มิ.ย. 2553 10.00 น.
 ห้องประชุมสำนักชลประทานที่13
20 มิ.ย.255
4
 รายงานการประชุมทีมงานจัดการความรู้ (KM Team) ครั้งที่ 1/ 2553
1 ก.ค. 2553 13.30 น.
 ห้องประชุมสำนักชลประทานที่13
9 ก.ค.255
5
 รายงานการการประชุมสำนักชลประทานที่ 13 ครั้งที่ 4/2553
10 ส.ค. 2553 14.00 น.
 ห้องประชุมสำนักชลประทานที่13
21 ส.ค.2553
6
 รายงานการการประชุมสำนักชลประทานที่ 13 ครั้งที่ 5/2553
29 ก.ย. 2553 14.00 น.
 ห้องประชุมสำนักชลประทานที่13
10 ต.ค.2553

 

หากพบปัญหาหรือมีข้อเสนอแนะ ติชม เกี่ยวกับเว็บไซต์โปรดติดต่อ ศูนย์สารสนเทศ สำนักชลประทานที่ 13
96 หมู่ 1 ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110 โทร.0 3461 3486  email : webom132@hotmail.com