หน้าแรก   /    ผังเว็บไซต์    /    ติดต่อเรา **ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักชลประทานที่13 **  
             
     
   
  นายมนัส สุดพวง
  หมายเลขโทรศัพท์::0-3464-1070
  มือถือ:: 08-4874-6239,08-1823-2490
  E mail:: manus_2503@yhoo.com
   
     
             
 
   
  นายไพศาล พงศ์นรภัทร
  หมายเลขโทรศัพท์::0-3461-1939
  มือถือ::08-4874-6081
  E mail:: pp2500@gamil.com
 
 
   
  นายสุพัฒน์ ศรีไพรวรรณ
  หมายเลขโทรศัพท์::0-3456-4386
  มือถือ:: 08-5600-4999
  E mail:: kanburi@mail.rid.go.th
  supat_@hotmail.com
 
   
  นายสมชาย เตียวเจริญกิจ
  หมายเลขโทรศัพท์::0-3426-1556
  มือถือ::08-1833-08988
  E mail:: nakorn@mail.rid.go.th
   
 
             
 
   
  นายอำนาจ ชูวงษ์ (รักษาการในตำแหน่ง)
  หมายเลขโทรศัพท์::0-3461-2525
  มือถือ:: 09-8379-4999
  E mail:: amnat387@hotmail.com
   
 
   
  นายสุชาติ กาญจนวิลัย
  หมายเลขโทรศัพท์::0-3232-5798
  มือถือ::08-1457-3868
  E mail::ratburi13@hotmail.com
  PEEPEAK@hotmail.com
 
   
  นายศีลวัตร  สิงห์มณี (รักษาการในตำแหน่ง)
  หมายเลขโทรศัพท์::0-3271-1079
  มือถือ::08-1338-4855
  E mail:: ratburir@mail.rid.go.th
 

 nares2502@gmail.com

 
             
 
   
  นายอำนาจ ชูวงษ์
  หมายเลขโทรศัพท์::0-3461-2525
  มือถือ::09-8379-4999
  E mail:: amnat387@hotmail.com
   
 
   
  นายภูวดล คำพุฒ
  หมายเลขโทรศัพท์::0-2583-8985
  มือถือ:: 08-6978-4643
  E mail::
 
 
   
  นายพงศกร อุตตนางกูร
  หมายเลขโทรศัพท์::0-3461-2871
  มือถือ:: 08-1822-1268
  E mail:: maeklong@mail.rid.go.th
  jim-135@windowslive.com
 
             
 
   
  นายพรชัย ภู่พร้อมพันธุ์
  หมายเลขโทรศัพท์::0-3461-3482 ต่อ 223
  มือถือ:: 08-1847-4641
  E mail:: pornchai@mail.rid.go.th
   
 
   
  นายสุรชัย นำนาผล
  หมายเลขโทรศัพท์::03-475-6506
  มือถือ:: 08-9195-5680
  E mail:: updul2007@hotmail.com
 
 
   
  นายประศาสน์ สุขอินทร์ (รักษาการในตำแหน่ง)
  หมายเลขโทรศัพท์::0-3465-5115
  มือถือ:: 08-9836-9787
  E mail:: tahmakar@mail.rid.go.th
   
 
             
 
   
  นายประทีป จุงใจ
  หมายเลขโทรศัพท์::0-3461-2169
  มือถือ:: 08-1824-7197,06-2605-1634
  E mail:: me10@mail.rid.go.th
   
 
   
  นายประศาสน์ สุขอินทร์
  หมายเลขโทรศัพท์::0-3465-5115
  มือถือ:: 08-9836-9787
  E mail:: tahmakar@mail.rid.go.th
   
 
   
  นายศีลวัตร  สิงห์มณี
  หมายเลขโทรศัพท์::0-3223-3313
  มือถือ:: 08-4874-6237
  E mail:: ratburil@mail.rid.go.th
  sinlavat39@hotmail.com
 
             
 
   
  นางอรทัย ธรรมศิริ
  หมายเลขโทรศัพท์::0-3461-2524
  มือถือ:: 08-1838-3187
  E mail:: rid13@mail.rid.go.th
   orathai_rid13@hotmail.com
 
   
  นายสมชาย เตียวเจริญกิจ (รักษาการในตำแหน่ง)
  หมายเลขโทรศัพท์::0-3426-1556
  มือถือ::08-1833-08988
  E mail:: nakorn@mail.rid.go.th
   
 
   
  นายกิตติ์ชญชาต เสมคำ
  หมายเลขโทรศัพท์::0-3225-4525
  มือถือ::08-5263-4553
  E mail:: kitchonchat39@gmail.com
   
 
             
 
   
  นายพงษ์ศักดิ์ ฤทธิสมิต
  หมายเลขโทรศัพท์::0-3461-2877
  มือถือ::08-4874-6243 ,08-1944-2881
  E mail:: const_213@hotmail.com
  phongsak.rid40@gmail.com
 
   
  นายวิรัตน์ เจนจบ
  หมายเลขโทรศัพท์::0-3456-1902  
  มือถือ:: 08-3946-5537
  E mail:: janjoub@hotmail.com
   
 
   
  นายคณิต  ชินวงศ์
  หมายเลขโทรศัพท์::0-3438-3031,2
  มือถือ::08-1864-5739 ,08-4874-6218
  E mail:: banglain@mail.rid.go.th
  chinawongse@gmail.com
 
             
     
   
  นายวิรัตน์ เจนจบ (รักษาการในตำแหน่ง)
  หมายเลขโทรศัพท์::0-3456-1902  
  มือถือ:: 08-3946-5537
  E mail:: janjoub@hotmail.com
   
     
             

 

หากพบปัญหาหรือมีข้อเสนอแนะ ติชม เกี่ยวกับเว็บไซต์โปรดติดต่อ ศูนย์สารสนเทศ สำนักงานชลประทานที่ 13
96 หมู่ 1 ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110 โทรศัพท์ : 0-3461-2868 โทรสาร : 0-3461-2869 VPN : 4131,4132  email : webom132@hotmail.com