หน้าแรก   /    ผังเว็บไซต์    /    ติดต่อเรา    /           Update 01/03/2017           English vertion / **ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานชลประทานที่ 13**  


จุลสารสำนักงานชลประทานที่ 13
 
 
 
 

รายงานการประชุมครั้งที่ 8/2561
เอกสารประกอบการประชุมการจัดการความรู้
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งนายช่างชลประทาน(แก้ไข)
ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 8/2561
รายงานการประชุมครั้งที่ 7/2561
ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 7/2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการประเมินสรรถนะ(สัมภาษณ์) ตำแหน่งวิศวกรชลประทาน
รายงานการประชุมครั้งที่ 6/2561
ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 6/2561
รายงานการประชุมครั้งที่ 5/2561
ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 5/2561
รายงายการประชุมครั้งที่ 4/2561
องค์ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชา

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 13
แต่งตั้งทีมงานบริหารต่อเนื่องสำนักงานชลประทานที่ 13


 
วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นายไพศาล พงศ์นรภัทร รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 13 พร้อมด้วยนางอรทัย ธรรมศิริ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 13 และนายไชยวัฒน์ คุณวัฒนานนท์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานกาญจนบุรี ลงพื้นที่โครงการศูนย์บริการการพัฒนาไม้ดอกไม้หอมไทย ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี.......Clicl!
วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. สำนักงานชลประทานที่ 13 โดยนายมนัส สุดพวง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 13 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมด้านการจัดการความรู้ ทบทวนและจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดการความรู้และคณะทำงานตรวจสอบกลั่นกรองคู่มือการปฏิบัติงาน สำนัก/กอง........Click!
 วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.00น. นายอำนาจ ชูวงษ์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 13 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ในรูปแบบการประชุมทางไกล ผ่านระบบเครือข่าย VDO Conference .......Click!
วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 7.00 น. นายมนัส สุดพวง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 13 พร้อมด้วยนายสมชาย เตียวเจริญกิจ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครปฐม เข้าร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครบ 39 ปี โดยวัตถุประสงค์ในการจัดงาน เพื่อระลึกถึงคุณงามความดี ของบูรพาจารย์ผู้ก่อตั้งวิทยาเขตกำแพงแสน/...........Click!
วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 นายมนัส สุดพวง ผู้อำนวยการสำนักงาน ชลประทานที่ 13 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานสายงาน รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา ห้องประชุมธารทิพย์ ชั้น 4 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน โดยมีนายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธาน......Click!
วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.30 น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการ จังหวัดกาญจนบุรี ในการนี้ นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา กรมชลประทาน พร้อมด้วย นายมนัส สุดพวง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 13 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมให้การต้อนรับ นายกรัฐมนตรีและคณะ ในช่วงเช้านายกรัฐมนตรีและคณะได้ไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเยี่ยมชมโรงงานกระดาษ ......Click!
>>>ติดตามกิจกรรมต่างๆได้ทาง facebook สำนักงานชลประทานที่13<<<
 

สายด่วนกรมชลประทาน

 ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  ระเบียบการถ่ายโอนภารกิจฯ พ.ศ.2555
  ระเบียบยานพาหนะ พ.ศ.2547
 คำสั่ง/ประกาศ/หนังสือเวียน
  ส่วนฝึกอบรม
Google

Web
Rid

หากพบปัญหาหรือมีข้อเสนอแนะ ติชม เกี่ยวกับเว็บไซต์โปรดติดต่อ ศูนย์สารสนเทศ สำนักงานชลประทานที่ 13
96 หมู่ 1 ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110 โทรศัพท์ : 0-3461-2868 โทรสาร : 0-3461-2869 VPN : 4131,4132  email : webom132@hotmail.com

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม เริ่มนับ เมษายน 2555