หน้าแรก   /    ผังเว็บไซต์    /    ติดต่อเรา    /           Update 01/03/2017           English vertion / **ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานชลประทานที่ 13**  


จุลสารสำนักงานชลประทานที่ 13
 
 
 
 

ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 8/2561
รายงานการประชุมครั้งที่ 7/2561
ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 7/2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการประเมินสรรถนะ(สัมภาษณ์) ตำแหน่งวิศวกรชลประทาน
รายงานการประชุมครั้งที่ 6/2561
ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 6/2561
รายงานการประชุมครั้งที่ 5/2561
ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 5/2561
รายงายการประชุมครั้งที่ 4/2561
องค์ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชา

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 13
แต่งตั้งทีมงานบริหารต่อเนื่องสำนักงานชลประทานที่ 13


 
การจัดกิจกรรมสื่อสัญจรเพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการ ณ อ่างเก็บน้ำลำอีซู จังหวัดกาญจนบุรี ในวันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการกรมชลประทาน นายมนัส สุดพวง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 13 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมสื่อสัญจรเพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการ โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมการผันน้ำจากเขื่อนศรีนครินทร์ เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง จังหวัดกาญจนบุรี ณ อ่างเก็บน้ำลำอีซู......Click!
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 13 ประกอบพิธีถวายสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ในวันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายมนัส สุดพวง ผู้อำนวยการสำนักงาน ชลประทานที่ 13 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ประกอบพิธีถวายสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็น สิริมงคล สร้างขวัญและกำลังใจ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 13 .....Click!
การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำวันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายมนัส สุดพวง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 13 พร้อมด้วยนายอำนาจ ชูวงษ์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 13 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ในรูปแบบ การประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย VDO Conference....Click!
พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ร.9 เนื่องในวันสวรรคต 2 ปี ในวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานชลประทานที่ 13 จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวาระสวรรคต 2 ปี โดยนายไพศาล พงศ์นรภัทร รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 13 เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 13 เข้าร่วมพิธี......Click!
การประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นโครงการระบบระบายน้ำเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 1 ในวันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายไพศาล พงศ์นรภัทร รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 13 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นโครงการ ครั้งที่ 1 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้นายทัน สร้อยศักดิ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธี.....Click!
>>>ติดตามกิจกรรมต่างๆได้ทาง facebook สำนักงานชลประทานที่13<<<
 

สายด่วนกรมชลประทาน

 ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  ระเบียบการถ่ายโอนภารกิจฯ พ.ศ.2555
  ระเบียบยานพาหนะ พ.ศ.2547
 คำสั่ง/ประกาศ/หนังสือเวียน
  ส่วนฝึกอบรม
Google

Web
Rid

หากพบปัญหาหรือมีข้อเสนอแนะ ติชม เกี่ยวกับเว็บไซต์โปรดติดต่อ ศูนย์สารสนเทศ สำนักงานชลประทานที่ 13
96 หมู่ 1 ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110 โทรศัพท์ : 0-3461-2868 โทรสาร : 0-3461-2869 VPN : 4131,4132  email : webom132@hotmail.com

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม เริ่มนับ เมษายน 2555