หน้าแรก   /    ผังเว็บไซต์    /    ติดต่อเรา    /           Update 01/03/2017           English vertion / **ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานชลประทานที่ 13**  

จุลสารสำนักงานชลประทานที่ 13
 
 
 
 

ระเบียบวาระการประชุมสำนักงานชลประทานที่ 13 ครั้งที่ 6/2562
รายงานการประชุมสำนักงานชลประทานที่ 13 ครั้งที่ 5/2562
ประกาศสำนักงานชลประทานที่ 13 เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสรรถนะ(สอบสัมภาษณ์)เจ้าพนักงานธุรการ
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเพิ่มศักยภาพและทักษะการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 4/2562
รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2562
ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 3/2562
รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2562
ประกาศคณะทำงานร้านค้าสวัสดิการสำนักงานชลประทานที่ 13
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสรรถนะ(สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนายช่างสำรวจ
รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2562
ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 1/2562
รายงานการประชุมครั้งที่ 10/2561
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
เอกสารประกอบการประชุมการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน (Unit School)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 9/2561
รายงานการประชุมครั้งที่ 8/2561 (แก้ไข)
เอกสารประกอบการประชุมการจัดการความรู้
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งนายช่างชลประทาน(แก้ไข)
ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 8/2561
รายงานการประชุมครั้งที่ 7/2561
ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 7/2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการประเมินสรรถนะ(สัมภาษณ์) ตำแหน่งวิศวกรชลประทาน

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 13
แต่งตั้งทีมงานบริหารต่อเนื่องสำนักงานชลประทานที่ 13


 
วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายมนัส สุดพวง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 13 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ในรูปแบบ VDO Conference รับสัญญาณจากห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ......Click!
วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายมนัส สุดพวง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 13 เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้งานระบบสารสนเทศ เพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูล การอนุญาตใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน......Click!
วันจันทร์ที่ 19 ส.ค. 2562 เวลา 16.30 น. นายมนัส สุดพวง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 13 พร้อมด้วย นายอำนาจ ชูวงษ์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบประตูเรือสัญจร ณ เขื่อนแม่กลอง.........Click!
วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายไพศาล พงศ์นรภัทร รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 13 พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ กลั่นกรองคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) จำนวน 4 เล่ม......Click!
วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 19.00 น. นายพรชัย ภู่พร้อมพันธุ์ ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 13 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมการชี้แจง เรื่อง แนวทางการล้างบัญชีงานระหว่างก่อสร้างคงค้างในระบบ GFMIS ในรูปแบบ VDO Confereance.......Click!
วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 สำนักงานชลประทานที่ 13 โดยนายมนัส สุดพวง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 13 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 13 ร่วมกิจกรรมวันเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 “วันวานที่ฝ่าฟัน สู่ปัจจุบันที่ภาคภูมิ”......Click!
>>>ติดตามกิจกรรมต่างๆได้ทาง facebook สำนักงานชลประทานที่13<<<
 

สายด่วนกรมชลประทาน

 ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  ระเบียบการถ่ายโอนภารกิจฯ พ.ศ.2555
  ระเบียบยานพาหนะ พ.ศ.2547
 คำสั่ง/ประกาศ/หนังสือเวียน
  ส่วนฝึกอบรม
Google

Web
Rid

หากพบปัญหาหรือมีข้อเสนอแนะ ติชม เกี่ยวกับเว็บไซต์โปรดติดต่อ ศูนย์สารสนเทศ สำนักงานชลประทานที่ 13
96 หมู่ 1 ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110 โทรศัพท์ : 0-3461-2868 โทรสาร : 0-3461-2869 VPN : 4131,4132  email : webom132@hotmail.com

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม เริ่มนับ เมษายน 2555