หน้าแรก   /    ผังเว็บไซต์    /    ติดต่อเรา    /           Update 01/03/2017           English vertion / **ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานชลประทานที่ 13**  

จุลสารสำนักงานชลประทานที่ 13
 
 
 
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสรรถนะ(สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนายช่สงสำรวจ
รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2562
ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 1/2562
รายงานการประชุมครั้งที่ 10/2561
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
เอกสารประกอบการประชุมการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน (Unit School)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 9/2561
รายงานการประชุมครั้งที่ 8/2561 (แก้ไข)
เอกสารประกอบการประชุมการจัดการความรู้
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งนายช่างชลประทาน(แก้ไข)
ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 8/2561
รายงานการประชุมครั้งที่ 7/2561
ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 7/2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการประเมินสรรถนะ(สัมภาษณ์) ตำแหน่งวิศวกรชลประทาน

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 13
แต่งตั้งทีมงานบริหารต่อเนื่องสำนักงานชลประทานที่ 13


 
วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายอำนาจ ชูวงษ์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 13 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ในรูปแบบ VDO Conference........Click!
วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. นายวัชระ เสือดี ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมชลประทาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมชลประทาน และการจัดทำโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รุ่นที่ 1........Click
วันพุธที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น. สำนักงานชลประทานที่ 13 จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต โดยมีนายไพศาล พงศ์นรภัทร รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 13 พร้อมด้วย นายประวัติวิทย์ สวัสดิ์ดวง อดีตผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 13 คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 13 และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมบริจาคโลหิต.....Click
วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น. ส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 13จัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน Unit school ในหัวข้อ "ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน" บรรยายให้ความรู้โดย นายสุภรัตน์ โกสุมาภินันท์ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม......Click!
วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 16.00 น. นายอำนาจ ชูวงษ์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 13 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งรายจังหวัดกรมชลประทาน ในรูปแบบ VDO Conference รับสัญญาณจากห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ.....Click!
วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.00 น. สำนักงานชลประทานที่ 13 จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “หลักการเขียนหนังสือราชการ” โดยนายไพศาล พงศ์นรภัทร รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 13 เป็นประธาน.......Click!
>>>ติดตามกิจกรรมต่างๆได้ทาง facebook สำนักงานชลประทานที่13<<<
 

สายด่วนกรมชลประทาน

 ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  ระเบียบการถ่ายโอนภารกิจฯ พ.ศ.2555
  ระเบียบยานพาหนะ พ.ศ.2547
 คำสั่ง/ประกาศ/หนังสือเวียน
  ส่วนฝึกอบรม
Google

Web
Rid

หากพบปัญหาหรือมีข้อเสนอแนะ ติชม เกี่ยวกับเว็บไซต์โปรดติดต่อ ศูนย์สารสนเทศ สำนักงานชลประทานที่ 13
96 หมู่ 1 ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110 โทรศัพท์ : 0-3461-2868 โทรสาร : 0-3461-2869 VPN : 4131,4132  email : webom132@hotmail.com

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม เริ่มนับ เมษายน 2555