หน้าแรก   /    ผังเว็บไซต์    /    ติดต่อเรา    /           Update 01/03/2017           English vertion / **ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานชลประทานที่ 13**  


จุลสารสำนักงานชลประทานที่ 13
 
 
 
 

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
เอกสารประกอบการประชุมการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน (Unit School)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 9/2561
รายงานการประชุมครั้งที่ 8/2561 (แก้ไข)
เอกสารประกอบการประชุมการจัดการความรู้
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งนายช่างชลประทาน(แก้ไข)
ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 8/2561
รายงานการประชุมครั้งที่ 7/2561
ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 7/2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการประเมินสรรถนะ(สัมภาษณ์) ตำแหน่งวิศวกรชลประทาน
รายงานการประชุมครั้งที่ 6/2561
ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 6/2561
รายงานการประชุมครั้งที่ 5/2561
ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 5/2561
รายงายการประชุมครั้งที่ 4/2561
องค์ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชา

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 13
แต่งตั้งทีมงานบริหารต่อเนื่องสำนักงานชลประทานที่ 13


 
วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 10.30 น. นายมนัส สุดพวง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 13 พร้อมด้วย นายอำนาจ ชูวงษ์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา นายวรสิทธิ์ จิตรประทักษ์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน หารือร่วมกับกลุ่มเกษตรกร นาแปลงใหญ่ ตำบลบางปลา 2 นำโดยนายสัมฤทธิ์ คิมนารักษ์ ประธานกลุ่ม เพื่อหารือในการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่......Click!
วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 15.00 น. นายมนัส สุดพวง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 13 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมแนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในกรณีงานดำเนินการเอง งานจ้างเหมา......Click!
วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. นายมนัส สุดพวง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 13 พร้อมด้วยคณะทำงาน เข้าร่วมประชุมแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินที่อยู่ในความครอบครองของกรมชลประทาน ในเขตพื้นที่สำนักงานชลประทานที่ 13 ครั้งที่ 1/2562 ........Click!
วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 11.00 น. นายมนัส สุดพวง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 13 นายสุพัฒน์ ศรีไพรวรรณ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกาญจนบุรี พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จตรวจเยี่ยม โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านแม่น้ำน้อย.......Click!
วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. นายอำนาจ ชูวงษ์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ และบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 13 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ในรูปแบบการประชุมทางไกล ผ่านระบบเครือข่าว VDO Conference.......Click! 
วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 06.00 น. นายมนัส สุดพวง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 13 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานชลประทานที่ 13 เข้าร่วมกิจกรรม “วันชูชาติ” เพื่อร่วมรำลึก หม่อมหลวงชูชาติ กำภู อดีตอธิบดีกรมชลประทาน บิดาแห่งชลกร......Click!
>>>ติดตามกิจกรรมต่างๆได้ทาง facebook สำนักงานชลประทานที่13<<<
 

สายด่วนกรมชลประทาน

 ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  ระเบียบการถ่ายโอนภารกิจฯ พ.ศ.2555
  ระเบียบยานพาหนะ พ.ศ.2547
 คำสั่ง/ประกาศ/หนังสือเวียน
  ส่วนฝึกอบรม
Google

Web
Rid

หากพบปัญหาหรือมีข้อเสนอแนะ ติชม เกี่ยวกับเว็บไซต์โปรดติดต่อ ศูนย์สารสนเทศ สำนักงานชลประทานที่ 13
96 หมู่ 1 ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110 โทรศัพท์ : 0-3461-2868 โทรสาร : 0-3461-2869 VPN : 4131,4132  email : webom132@hotmail.com

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม เริ่มนับ เมษายน 2555