หน้าแรก   /    ผังเว็บไซต์    /    ติดต่อเรา    /           Update 12/11/2019           English vertion / **ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานชลประทานที่ 13**  

จุลสารสำนักงานชลประทานที่ 13
 
 
 
 

เอกสารเผยแพร่"การศึกษาป้องกันการกัดเซาะตลิ่งด้วยกล่องลวดตาข่าย"
รายงานการประชุมสำนักงานชลประทานที่ 13 ครั้งที่ 7/2562
เอกสารประกอบการประชุมเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ(พัสดุ) พ.ศ. 2563
ระเบียบวาระการประชุมสำนักงานชลประทานที่ 13 ครั้งที่ 7/2562
รายงานการประชุมสำนักงานชลประทานที่ 13 ครั้งที่ 6/2562
ระเบียบวาระการประชุมสำนักงานชลประทานที่ 13 ครั้งที่ 6/2562
รายงานการประชุมสำนักงานชลประทานที่ 13 ครั้งที่ 5/2562

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 13
แต่งตั้งทีมงานบริหารต่อเนื่องสำนักงานชลประทานที่ 13


 
วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยนายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง กรมชลประทาน นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านบำรุงรักษา) นายมนัส สุดพวง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 13 คณะผู้บริหารสำนักงานชลประทานที่ 13 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะ.CLICK!
วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.30 น. นายไพศาล พงศ์นรภัทร รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 13 พร้อมด้วยนายสันติศักดิ์ ศรีวารินทร์ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการสหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินตำบลสิงห์ จำกัด อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี.......CLICK!
วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. นายอำนาจ ชูวงษ์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 13 พร้อมด้วยนายสันติศักดิ์ ศรีวารินทร์ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเปิดการตรวจสอบการดำเนินงานการพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน การบริหารจัดการน้ำ และการป้องกันบรรเทาภัยจากน้ำของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)......CLICK!
วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.00 น. นายมนัส สุดพวง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 13 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรและตรวจราชการ ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1.....CLICK!
วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. นายดุษฎี พรพระแก้ว หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ ร่วมกับส่วนเครื่องจักรกล และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กลอง ได้นำเครื่องจักรเครื่องมือพร้อมกำลังคน เข้าดำเนินการกำจัดผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณเขื่อนแม่กลอง......CLICK!
>>>ติดตามกิจกรรมต่างๆได้ทาง facebook สำนักงานชลประทานที่13<<<
 

สายด่วนกรมชลประทาน

 คำสั่ง/ประกาศ/หนังสือเวียน
  ส่วนฝึกอบรม
Google

Web
Rid

หากพบปัญหาหรือมีข้อเสนอแนะ ติชม เกี่ยวกับเว็บไซต์โปรดติดต่อ ศูนย์สารสนเทศ สำนักงานชลประทานที่ 13
96 หมู่ 1 ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110 โทรศัพท์ : 0-3461-2868 โทรสาร : 0-3461-2869 VPN : 4131,4132  email : webom132@hotmail.com

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม เริ่มนับ เมษายน 2555