หน้าแรก   /    ผังเว็บไซต์    /    ติดต่อเรา    /           Update 01/03/2017           English vertion / **ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานชลประทานที่ 13**  


จุลสารสำนักงานชลประทานที่ 13
 
 
 
 

รายงานการประชุมครั้งที่ 7/2561
ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 7/2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการประเมินสรรถนะ(สัมภาษณ์) ตำแหน่งวิศวกรชลประทาน
รายงานการประชุมครั้งที่ 6/2561
ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 6/2561
รายงานการประชุมครั้งที่ 5/2561
ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 5/2561
รายงายการประชุมครั้งที่ 4/2561
องค์ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชา
ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 4/2561
รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2561
เอกสารซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุ
ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 3/2561
รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2561
เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ ครั้งที่ 1/2561
บันทึกวีดีโอประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการ"ไทยนิยมยั่งยืน" **เอกสารประกอบการประชุม**

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 13
แต่งตั้งทีมงานบริหารต่อเนื่องสำนักงานชลประทานที่ 13


 
การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น. นายไพรัตน์ ทับประเสริฐ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 13 นายอำนาจ ชูวงษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 13 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ในรูปแบบ การประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย VDO Conference......Click!
การประชุมเพื่อกำหนดกรอบมาตรฐานด้าน GIS กรมชลประทาน วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. นายไพศาล พงศ์นรภัทร รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 13 และนายอำนาจ ชูวงษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ เข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดกรอบมาตรฐานด้าน GIS กรมชลประทาน เพื่อการสำรวจพื้นที่ชลประทาน ปี 2561.......Click!
ชลประทานหรรษา อำลาวันเกษียณ
วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 สำนักงานชลประทานที่ 13 โดยนายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 13 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 13 ร่วมกิจกรรมชลประทานหรรษา อำลาวันเกษียณ....กิจกรรมช่วงเช้า....กิจกรรมช่วงเย็น......
การประชุมถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การเตรียมความพร้อมทางอุทกภัยและเรื่องการตรวจสอบบานระบาย ในวันพุธที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานชลประทานที่ 13 ส่วนเครื่องจักรกล จัดการประชุมถ่ายทอดความรู้ เรื่องการเตรียมความพร้อมทางอุทกภัยและเรื่องการตรวจสอบบานระบาย โดยมีนายนคร พริ้งเพริด ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล.......Click!
วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. นายอำนาจ ชูวงษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 13 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำแม่กลองครั้งที่ 2/2561 และการรายงานสถานการณ์น้ำของสำนักงานชลประทานที่ 13 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน......Click!
วันจันทร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ.2561 เวลา 10.00 น. นายไพรัตน์ ทับประเสริฐ ผู้อำนวยการส่วนบริหาร จัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 13 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม และวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย VDO Conference รับสัญญาณจากห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ.....Click!
>>>ติดตามกิจกรรมต่างๆได้ทาง facebook สำนักงานชลประทานที่13<<<
 

สายด่วนกรมชลประทาน

 ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  ระเบียบการถ่ายโอนภารกิจฯ พ.ศ.2555
  ระเบียบยานพาหนะ พ.ศ.2547
 คำสั่ง/ประกาศ/หนังสือเวียน
  ส่วนฝึกอบรม
Google

Web
Rid

หากพบปัญหาหรือมีข้อเสนอแนะ ติชม เกี่ยวกับเว็บไซต์โปรดติดต่อ ศูนย์สารสนเทศ สำนักงานชลประทานที่ 13
96 หมู่ 1 ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110 โทรศัพท์ : 0-3461-2868 โทรสาร : 0-3461-2869 VPN : 4131,4132  email : webom132@hotmail.com

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม เริ่มนับ เมษายน 2555