หน้าแรก   /    ผังเว็บไซต์    /    ติดต่อเรา    /           Update 01/03/2017           English vertion / **ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานชลประทานที่ 13**  


จุลสารสำนักงานชลประทานที่ 13
 
 
 
 

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
เอกสารประกอบการประชุมการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน (Unit School)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 9/2561
รายงานการประชุมครั้งที่ 8/2561 (แก้ไข)
เอกสารประกอบการประชุมการจัดการความรู้
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งนายช่างชลประทาน(แก้ไข)
ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 8/2561
รายงานการประชุมครั้งที่ 7/2561
ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 7/2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการประเมินสรรถนะ(สัมภาษณ์) ตำแหน่งวิศวกรชลประทาน
รายงานการประชุมครั้งที่ 6/2561
ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 6/2561
รายงานการประชุมครั้งที่ 5/2561
ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 5/2561
รายงายการประชุมครั้งที่ 4/2561
องค์ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชา

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 13
แต่งตั้งทีมงานบริหารต่อเนื่องสำนักงานชลประทานที่ 13


 
การจัด Unit School เรื่อง องค์กรผู้ใช้น้ำกับการจัดการน้ำชลประทานแบบมีส่วนร่วม วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. ถึง 16.00 น. นายอำนาจ ชูวงษ์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 13 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม Unit School เรื่อง องค์กรผู้ใช้น้ำกับการจัดกาน้ำชลประทานแบบมีส่วนร่วม เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการทำงาน ......Click!
การประชุมคณะทำงานจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์พัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายมนัส สุดพวง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 13 พร้อมด้วยคณะทำงาน เข้าร่วมประชุมหารือ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์พัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา ที่จะจัดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมนี้......Click!
วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายประทีป จุงใจ ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 13 พร้อมคณะทำงาน ได้ร่วมประชุมคณะทำงานสวัสดิการกีฬาและนันทนาการ เพื่อร่วมปรึกษาหารือแนวทางในการดำเนินงานด้านกีฬาและนันทนาการของสำนักงานชลประทานที่ 13....Click!
วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายอำนาจ ชูวงษ์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 13 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย VDO Conference.....Click!
วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. นายมนัส สุดพวง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 13 นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 13 ร่วมทำบุญ และถวายเครื่องไทยธรรม เพื่อความเป็นสิริมงคล สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติและการดำเนินชีวิตยกระดับจิตใจให้กับบุคลากร ณ วัดทุ่งทอง (ศรีสุวรรณาวาส) ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี.....Click!
วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายมนัส สุดพวง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 13 พร้อมด้วยนางอรทัย ธรรมศิริ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 13 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ นายเกียรติพงษ์ เพชรศรี เลขานุการกรม พร้อมด้วยคณะและผู้เข้าร่วมการอบรม โครงการพัฒนากระบวนการทำงานของเครือข่ายและเรียนรู้งานด้วยการปฏิบัติงานด้านงานประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นการพัฒนางานด้านประชาสัมพันธ์......Click!
>>>ติดตามกิจกรรมต่างๆได้ทาง facebook สำนักงานชลประทานที่13<<<
 

สายด่วนกรมชลประทาน

 ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  ระเบียบการถ่ายโอนภารกิจฯ พ.ศ.2555
  ระเบียบยานพาหนะ พ.ศ.2547
 คำสั่ง/ประกาศ/หนังสือเวียน
  ส่วนฝึกอบรม
Google

Web
Rid

หากพบปัญหาหรือมีข้อเสนอแนะ ติชม เกี่ยวกับเว็บไซต์โปรดติดต่อ ศูนย์สารสนเทศ สำนักงานชลประทานที่ 13
96 หมู่ 1 ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110 โทรศัพท์ : 0-3461-2868 โทรสาร : 0-3461-2869 VPN : 4131,4132  email : webom132@hotmail.com

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม เริ่มนับ เมษายน 2555