หน้าแรก   /    ผังเว็บไซต์    /    ติดต่อเรา **ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักชลประทานที่13 **  
 

สำนักงานชลประทานที่ 13
96 หมู่ 1 ตำบลม่วงชุม
อำเภอท่าม่วง
จังหวัดกาญจนบุรี 71110
โทรศัพท์ : 0-3461-2868
โทรสาร : 0-3461-2869
VPN : 4131,4132


 

 
หมายเลขโทรศัพท์ภายในสำนักงานชลประทานที่ 13
สถานที่/อาคาร หมายเลขภายใน            
ผส.ชป.13
212
งานธุรการ
217
ฝ่ายปฐพีและธรณีวิทยา
238
   
รองผส.ชป.13
212
งานการเจ้าหน้าที่
214
ฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ด้านวิศวกรรม
239
   
ฝบท.ชป.13
213
นิติกร
224
ฝ่ายบริหารจัดการน้ำ
230
   
ผผง.ชป.13
223
งานการเงินและบัญชี
218,219,220
ฝ่ายบริหารปรับปรุงบำรุงรักษา
231
   
ผวศ.ชป.13
234
งานพัสดุ
221,222
ฝ่ายจัดการความปลอดภัยเขื่อนฯ
231
   
ผคก.ชป.13
248
งานประชาสัมพันธ์ฯ
256
ฝ่ายวิศวกรรมเครื่องจักรกล
242,244
   
ผจบ.ชป.13
230
การคลังพัสดุ
258
ฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำ
243
   
    ส่วนแผนงาน
216
ฝ่ายไฟฟ้าและเทคโนโลยีสารสนเทศ
252,254
   
    ฝ่ายพิจารณาโครงการ
235
ห้องวิทยุสื่อสาร
233
   
    ฝ่ายออกแบบ
236
ห้องช่างไฟฟ้า
257
   
    ฝ่ายสำรวจภูมิประเทศ
237
ห้องโรงรถ
245
   
        ศูนย์สารสนเทศ
232
   
        โอเปอร์เรเตอร์
0
   
               

 

หากพบปัญหาหรือมีข้อเสนอแนะ ติชม เกี่ยวกับเว็บไซต์โปรดติดต่อ ศูนย์สารสนเทศ สำนักชลประทานที่ 13
96 หมู่ 1 ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110 โทร.0-3461-2868  email : webom132@hotmail.com